i Điu Tâm Nim

            Thiếu nhi mỗi sáng dâng ngày

            Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu

Thiếu nhi Thánh Thể nhiệm mầu

Tôn sùng Rước Lể nhà chầu viếng thăm

            Thiếu nhi Thánh Giá Chúa nằm

            Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh

Thiếu nhi nhờ Mẹ đinh ninh

Quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ

            Thiếu nhi mọi việc nhỏ to

            Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà

Thiếu nhi đằm thắm nết na

Nói năng hành động nõn nà trắng trong

            Thiếu nhi bác ái một lòng

            Tim luôn quảng đại mới mong giúp người

Thiếu nhi ngay thẳng trọn đời

Nói làm đúng mực người người tin yêu

            Thiếu nhi dù khó trăm chiều

            Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên

Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng

Chép ghi mổi tối cộng biên mổi tuần

TNTT 10 Commandments

            1. Dâng Ngày (Cầu nguyện) (Morning Offering (Prayer))

2. Rước Lễ mỗi ngày viếng Thánh Thể  (Daily communion and visitation of the Eucharist (Adoring the Eucharist))

3. Hy Sinh (Sacrifice, give up something for other)

4. Làm gương sáng (Làm tông đồ) (Good example (Apostolic works, role model))

5. Vâng phục (Obedienc, listen to parents, teachers, huynh truong)

6. Nết na trong lời nói và hành động (Dignity in words and deeds)

7. Quảng đại (Bác ái) (Generous heart (Charity, help others))

8. Ngay thẳng trong lời nói cũng như hành động (Be honest)

9. Chu toàn bổn phận (Fulfillment of the duty)

10. Làm hoa thiêng trước khi dâng đêm (Spiritual bouquet before night offering)

                              

 
Attachments:
Download this file (Spiritual Bouquet _no date_.pdf)Spiritual Bouquet _no date_.pdf[ ]221 kB
JoomlaMan