KIẾN THỨC CHUNG

Nội Quy VIEW DOWNLOAD
Nghi Thức VIEW DOWNLOAD
Nghi Thức II VIEW DOWNLOAD
Ca Chính Thức VIEW DOWNLOAD
100 Băng Reo VIEW DOWNLOAD
Quy Chế Huấn Luyện 2011 VIEW DOWNLOAD
Quy Chế Huấn Luyện 2009 VIEW DOWNLOAD
Sơ Đồ Các Bài Khóa VIEW DOWNLOAD
Youth Leader Basic Knowledge Q&A VIEW DOWNLOAD
Dâng Khăn Phong Trào VIEW DOWNLOAD
Baptism VIEW DOWNLOAD
Confirmation VIEW DOWNLOAD
Holy Eucharist VIEW DOWNLOAD

CHUYÊN MÔN

Nội Dung Chuyên Môn VIEW DOWNLOAD
7 Nút Tông Đồ VIEW DOWNLOAD
Morse VIEW DOWNLOAD
Semaphore VIEW DOWNLOAD
Dấu Đường VIEW DOWNLOAD
Phương Hướng VIEW DOWNLOAD

TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG

Phương Pháp Hàng Đội & Huấn Luyện TDDT VIEW DOWNLOAD
Vai Trò Người Đội Trưởng VIEW DOWNLOAD
Công Tác Đội VIEW DOWNLOAD
Tinh Thần Đội VIEW DOWNLOAD
Tên Đội Và Khẩu Hiệu VIEW DOWNLOAD

HUYNH TRƯỞNG CẤP 1

Nghiêm Tập VIEW DOWNLOAD
Điểm Độc Đáo & Phương Pháp Giáo Dục VIEW DOWNLOAD
Marvelous Points & Educational Methods VIEW DOWNLOAD
Tư Cách Đạo Đức Người Huynh Trưởng VIEW DOWNLOAD
Child Abuse & Sexual Misconduct VIEW DOWNLOAD
Sống Ngày Thánh Thể VIEW DOWNLOAD
Living The Eucharistic Day - NEW VIEW DOWNLOAD
Living The Eucharistic Day VIEW DOWNLOAD
Sơ Lược Tâm Lý Bốn Ngành VIEW DOWNLOAD
Sáng Tác Băng Reo VIEW DOWNLOAD
Lịch Sử Phong Trao - New VIEW DOWNLOAD
Lich Sử Phong Trao VIEW DOWNLOAD
Hệ Thống Tổ Chức VIEW DOWNLOAD
Hệ Thống Giáo Dục VIEW DOWNLOAD
Nghệ Thuật Thưởng Phạt VIEW DOWNLOAD
Nghệ Thuật Tập Hát VIEW DOWNLOAD
Nghệ Thuật Làm Trưởng Trực VIEW DOWNLOAD
Lủa Thiêng Thánh Thể VIEW DOWNLOAD
Soạn Và Dạy Khóa VIEW DOWNLOAD
Marian Devotion - New VIEW DOWNLOAD
Tôn Sùng Đức Mẹ & Chuỗi Hạt Mân Côi VIEW DOWNLOAD
Sự Liên Hệ Giữa Huynh Trưởng Với Đoàn Sinh VIEW DOWNLOAD

HUYNH TRƯỞNG CẤP II ẤU / THIẾU NHI

Hành Chánh Tổng Quát VIEW DOWNLOAD
Tồ Chức & Điều Hành LTTT VIEW DOWNLOAD
Khung Mẫu Họp Đoàn VIEW DOWNLOAD
Soạn Chương Trình Sinh Hoạt Dài Hạn VIEW DOWNLOAD
Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh VIEW DOWNLOAD
Sunday Rosary Prayer VIEW DOWNLOAD

HUYNH TRƯỞNG CẤP 2 NGHĨA / HIỆP SĨ

Trách Nhiệm Chi Đoàn Trưởng Ngành Hiệp Sĩ VIEW DOWNLOAD
Giới Thiệu Về Ngành Hiệp Sĩ VIEW DOWNLOAD
Intro to Knights Of Eucharist - Student Version VIEW DOWNLOAD
Intro to Knights Of Eucharist - Teacher Version VIEW DOWNLOAD
Who Am I - Student Version VIEW DOWNLOAD
Who Am I - Teacher Version VIEW DOWNLOAD
Tâm Lý Hiệp Sĩ VIEW DOWNLOAD
Hiệp Hành Ca & Hiệp Sĩ Ca VIEW DOWNLOAD
A Road Map - Student Version VIEW DOWNLOAD
A Road Map - Teacher Version VIEW DOWNLOAD
Khung Mẫu Họp Đội Ngành Hiệp Sĩ VIEW DOWNLOAD

HUYNH TRƯỞNG CẤP III LÃNH ĐẠO

Đức Tính & Nghệ Thuật Lãnh Đạo VIEW DOWNLOAD
Hệ Thống Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo VIEW DOWNLOAD
Trách Nhiệm Ban Quản Trị VIEW DOWNLOAD
Linh Đạo Huynh Trưởng VIEW DOWNLOAD
Huynh Trưởng Sống Đạo VIEW DOWNLOAD
Soạn Và Điều Hành Trình Đức Tin VIEW DOWNLOAD
Cầu Nguyện - Teacher Version VIEW DOWNLOAD
Chương Trình Sinh Hoạt Toàn Niên VIEW DOWNLOAD

HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP

Nhập Sa Mac - Huấn Luyện Viên VIEW DOWNLOAD
Ơn Gọi Người Huấn Luyện Viên VIEW DOWNLOAD
Thánh Thể Trong Đời Sống Người HT/HLV VIEW DOWNLOAD
Vấn Đề Liên Hệ Huấn Luyện Viên VIEW DOWNLOAD
Tư Cách, Tác Phong Và Đức Tính HLV VIEW DOWNLOAD
Liên Hệ Giữa HLV Với Các Nhân Sự VIEW DOWNLOAD
Chúa Giêsu Mẫu Gương Tuyệt Hảo VIEW DOWNLOAD
Chuẩn Bị & Huấn Luyện Bổ Túc HT VIEW DOWNLOAD

HUẤN LUYỆN VIÊN TRUNG CẤP

Phụng Vụ Trong Sa Mạc Huấn Luyện SMT/SMP VIEW DOWNLOAD
Chúa Thánh Thể Đấng Bảo Trợ VIEW DOWNLOAD
Tổ Chức & Điều Hành Sa Mạc VIEW DOWNLOAD
Những Quy Định Chung Về Hành Chánh Sa Mạc VIEW DOWNLOAD
Câu Chuyện Dưới Cờ - ENGLISH VIEW DOWNLOAD
Câu Chuyện Dưới Cờ - VIETNAMESE VIEW DOWNLOAD
Thánh Thể Trong Đời Sống Đức Tin VIEW DOWNLOAD
Contract With God VIEW DOWNLOAD
Thánh Kinh & Thánh Thể Trong Sa Mạc Huấn Luyện VIEW DOWNLOAD

THÀNH LẬP ĐOÀN

Tiến Trình Thành Lập Đoàn VIEW DOWNLOAD

TRỢ TÁ

- VIEW DOWNLOAD

 

JoomlaMan