Vietnamese Eucharistic Youth Society
is a non-profit organization, under the leadership of the Catholic Church. Its aim is to teach youths to be virtuous people and good Christians, also offering apostolate services for the youth.
 

 

 

Mục Đích

 

 

Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.

Đoàn ngũ hoà và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội. 

  

 

Nền Tảng

 

 

VEYS lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động .

 

 

Lý Tưởng

 

VEYS nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình.

 

 

Tôn Chỉ

 

1Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ : "Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ: (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12).

 

2Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.

 

3Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài.

 

4Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài.

 

5Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

 

read more (coming soon)

 
 
JoomlaMan