Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay, A   

(Ga 4: 5-42)

(Nghi thức Khảo hạch 1)

Phụng vụ Lời Chúa năm nay (năm A) sử dụng Tin Mừng theo thánh Mátthêu, nhưng các Chúa Nhật thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm Mùa Chay lại dùng Tin Mừng theo thánh Gioan cho phù hợp với Nghi thức Khảo hạch (Scrutiny) dành cho những ứng viên lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo, trong Đêm Thánh Phục Sinh.  Tuy nhiên bài Tin Mừng theo thánh Gioan vẫn tiếp tục khai triển chủ đề về Đấng Mêsia. Qua biến cố Biến hình trên núi Tabo tuần trước, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết về chân tính và sứ mạng của Đấng Mêsia.  Với bài Tin Mừng hôm nay, qua cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu với người thiếu phụ Samari bên bờ giếng Xykha, Chúa Giêsu đã từ từ tỏ ra (mạc khải) cho bà biết Người chính là “Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô.”  Tại Galilê, Chúa Giêsu muốn xác tín sứ mạng của Đấng Mêsia như Người đã tiên báo về cuộc Thương khó: Đấng sẽ chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.  Tại Samari, Chúa Giêsu cho ta biết Đấng Mêsia là ơn cứu độ cho nhân loại.  

Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với ta qua Chúa Giêsu là nước hằng sống, bởi, chính Người là Đấng Trung Gian đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại. 

Trước hết ta sẽ ngạc nhiên vì thánh Gioan chủ ý trình bày một mẫu gương đức tin vào Chúa Giêsu rất đặc biệt qua câu truyện gặp gỡ giữa Chúa và thiếu phụ Samari.  Nếu so sánh với câu truyện gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô trong Ga 3:1-21, ta nhận ra những điểm khác nhau về hoàn cảnh, nhưng cách thức mạc khải lại giống nhau, mạc khải tiệm tiến, tức là mạc khải được dần dần khai mở để đưa ta tới nhận biết chân tính và sứ mạng của Người.  Ông Nicôđêmô thuộc nhóm Pharisêu tại Giêrusalem, đến với Chúa Giêsu là do nhìn thấy những dấu lạ Người làm (Ga 3:2).  Còn thiếu phụ Samari tuy là người rối đạo, với lối sống buông thả, lại nhận biết Chúa Giêsu từ chính những yếu hèn và khát vọng thờ phượng Thiên Chúa một cách đích thực của mình.  Như thế, rõ ràng thánh sử Gioan muốn đề cao mẫu gương tin Chúa của người thiếu phụ Samari như một đức tin hoàn hảo hơn.

Ta hãy xem diễn tiến mạc khải của Chúa Giêsu qua cuộc đàm thoại với người thiếu phụ Samari. Chúa Giêsu đã dần dà tỏ ra Người là ai bằng những hình ảnh khó hiểu như nước hằng sống và nơi thờ phượng đích thực của những ai thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật.  Để rồi mạc khải được kết thúc với lời tuyên xưng của người thiếu phụ Samari (Ga 4:29) và của nhiều người trong thành:  “Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4:42).

Cũng như anh chị em ứng sinh của các bí tích Khai tâm, diễn tiến mạc khải ấy mời gọi ta, (những người đã theo Chúa từ bé) từng bước một, nhận biết và tin thật Chúa Giêsu là Đức Kitô, Đấng cứu độ duy nhất của trần gian.  Qua những giai đoạn trong cuộc hành trình đức tin và hoàn cảnh sống, ta đều có thể khám phá được những góc cạnh khác biệt của con người và sứ mạng của Đấng Mêsia.  Ta dần dần nhận biết Chúa Giêsu qua những hình ảnh khác nhau, nhưng mỗi lúc một rõ ràng hơn, hoàn hảo hơn, cũng như thiếu phụ Samari đã lần lượt nhận biết Chúa Giêsu là “người lớn hơn tổ phụ Giacóp”, kế tiếp là “một ngôn sứ” và sau cùng là “Đấng Kitô.”  

Đức tin không từ trên trời rơi xuống để ta đem về cất giữ, nhưng Đức tin là mối quan hệ giữa ta với Chúa, được thanh luyện và phát triển theo hoàn cảnh sống và “cơn khát” của ta.  Đức tin hoặc mối quan hệ ấy liên kết ta với Chúa và ảnh hưởng đến lối sống của ta, để cuối cùng “ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16).

Đã hơn hai ngàn năm rồi, vậy mà, nội dung mạc khải của Chúa Giêsu vẫn còn đụng chạm đến ta hôm nay.  Trong cuộc đàm thoại với thiếu phụ Samari, Chúa Giêsu nói đến:  NƯỚC HẰNG SỐNG và SỰ THỜ PHƯỢNG MỚI.  Đó chẳng là tất cả những gì cần thiết để ta sống và phát triển đức tin hay để giúp ta làm triển nở mối tương quan ân tình với Chúa Giêsu ?

Trong mùa Chay, Giáo Hội thúc giục ta đặt lại vấn đề sống đức tin vào Chúa Giêsu, có nghiã là, ta đã bắt đầu những thay đổi nào trong việc sống mối quan hệ với Chúa Giêsu là Đấng cứu độ của ta chưa ?  

Như thế, bài Tin Mừng hôm nay không chỉ dành cho những ứng viên chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Giáo Hội qua Nghi thức Khảo hạch, nhưng cũng dành cho ta, những người đã được rửa tội từ tấm bé và muốn sống như những Kitô hữu đích thực.

 
---
Petrus Hiệp
JoomlaMan