Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay, A   

(Ga 4: 5-42)

(Nghi thức Khảo hạch 1)

Phụng vụ Lời Chúa năm nay (năm A) sử dụng Tin Mừng theo thánh Mátthêu, nhưng các Chúa Nhật thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm Mùa Chay lại dùng Tin Mừng theo thánh Gioan cho phù hợp với Nghi thức Khảo hạch (Scrutiny) dành cho những ứng viên lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo, trong Đêm Thánh Phục Sinh.  Tuy nhiên bài Tin Mừng theo thánh Gioan vẫn tiếp tục khai triển chủ đề về Đấng Mêsia. Qua biến cố Biến hình trên núi Tabo tuần trước, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết về chân tính và sứ mạng của Đấng Mêsia.  Với bài Tin Mừng hôm nay, qua cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu với người thiếu phụ Samari bên bờ giếng Xykha, Chúa Giêsu đã từ từ tỏ ra (mạc khải) cho bà biết Người chính là “Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô.”  Tại Galilê, Chúa Giêsu muốn xác tín sứ mạng của Đấng Mêsia như Người đã tiên báo về cuộc Thương khó: Đấng sẽ chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.  Tại Samari, Chúa Giêsu cho ta biết Đấng Mêsia là ơn cứu độ cho nhân loại.  

Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với ta qua Chúa Giêsu là nước hằng sống, bởi, chính Người là Đấng Trung Gian đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại. 

Subcategories

JoomlaMan